INSPIRASI BAKAT

Posted by Helmi Suhaimi On Mac 2013


With that breadth of knowledge, we see things that matter most. Sparks that ignite opportunity. Ideas that drive practical innovation. Insights that can transform your world. Our mission is always to inspire people for their success. Our visions are only actionable if we share them with everyone. If we keep them to ourselves, no one will know what we believe.

PURPOSE: To Inspire, Innovate, Ignite Talent

MOTIVASI PAGI TV3

Posted by Helmi Suhaimi On 13 - 01 - 2010

Saksikan Helmi Suhaimi di siaran Motivasi Pagi TV3. Akan disiarkan pada bulan Februari 2010. Tiga tajuk utama akan dibincangkan bersama Tuan Ahmad Fedtri Yahya | 1.Empayar Kreativiti 2.Menjangkau Minda Inovasi 3.Keajaiban Bakat. Jangan lupa! Pelbagai input yang menarik akan diperbincangkan.

Seminar Pembangunan Bakat

Posted by Helmi Suhaimi On 2009

Tempahan dibuka untuk Seminar Pembangunan Bakat di sekolah anda. Dalam usaha membangunkan generasi masa hadapan yang cemerlang, penekanan kepada potensi individu pelajar memainkan peranan penting. Bakat dan kelebihan semula jadi pelajar, jika dikenal pasti dan bangunkan secara sedar sistematik , bakal menjadi sumber kejayaan jangka masa panjang pelajar. Apabila pelajar mengetahui bakat dan kelebihan diri sendiri, maka proses pendidikan akan lebih bermakna dan mereka tidak akan mempersiakan masa hadapan mereka dengan perkara yang tidak baik dan memudaratkan.

MOTIVASI SALAM FM

Posted by Helmi Suhaimi On 13-01-2010

Setiap hari Isnin dan Rabu jam 7.20pagi, dengarkan sisipan motivasi pagi daripada Helmi Suhaimi di Radio SALAM FM kelolaan JAKIM. Salah satu radio baru di Malaysia yang diyakini akan meningkat naik dari hari ke hari. Pelbagai input yang InsyaAllah berguna untuk menambahbaikkan diri kita semua. Frekuensi di kawasan Lembah Klang 91.10 FM atau 102.5 FM. Jangan lupa untuk dengarkannya. Bagi kawasan yang lain daripada Lembah Klang anda boleh hubungi saya. Terima Kasih.

Tips Cinta

Posted by Helmi Suhaimi On 2009

Cinta kadangkala membahagiakan, kadangkala pula merosakkan. Digalakkan kita untuk sentiasa berusaha mencapai cinta yang pasti membahagiakan. Cinta yang membahagiakan seseorang insan pastinya akan menuju ke arah matlamat terbaik. Cinta yang bagaimanakah pasti akan membahagiakan dunia akhirat? Tips-tips terbaik tersedia cuma ianya perlu diimpentasikan. Sesungguhnya cinta itu suci.

Books Passion

Posted by Helmi Suhaimi On 2009

Buku menjadi salah satu medium untuk kita mendapatkan informasi dan juga ilmu. Pelbagai jebis buku boleh didapati mengikut topik dan perkara apa yang kita mahukan. Bahkan dengan klik sahaja pun kita sudah boleh membeli dan mendapatkan buku. Tiada alasan untuk tidak membaca buku. Bagi yang berbakat dalam penulisan atau sesiapa yang ingin menceburi bidang penulisan, mulalah daripada sekarang. Hasilkan karya anda!

KURSUS PENGURUSAN BAKAT DAN PELAN PENGGANTIAN

Posted by Helmi Suhaimi On Wednesday, February 06, 2013PENGURUSAN BAKAT DAN PELAN PENGGANTIAN


PENGENALAN

Pengurusan bakat dan pelan penggantian amatlah penting bagi sesebuah organisasi bagi penarikan bakat terbaik serta pengenalpastian, pembangunan dan pengekalan bakat terbaik.

Pengurusan bakat dan pelan penggantian amatlah penting bagi sesebuah organisasi bagi penarikan bakat terbaik serta pengenalpastian, pembangunan dan pengekalan bakat terbaik.

Pelan penggantian " bermaksud satu perancangan menggunakan kaedah yang sistematik dalam mengenalpasti, menilai, dan membangunkan keupayaan pegawai bagi memenuhi keperluan organisasi pada masa kini dan akan datang" (JPA).

Kedua-dua program ini melibatkan proses pemilihan, penilaian dan pembangunan individu yang sistematik dan bersepadu bagi menyediakan mereka memegang jawatan dan tanggungjawab yang lebih tinggi.

Penekanan diberikan kepada program meningkatkan kompetensi kepimpinan dan pemikiran strategik bagi menghadapi cabaran masa depan.

Ia melibatkan proses untuk membangunkan bakat di dalam sesebuah organisasi bagi memenuhi keperluan anggota sekarang dan masa hadapan.

Program ini akan membantu para peserta membangunkan,menyenggara dan membuat penilaian semula ke atas pengurusan bakat dan pelan penggantian. Peserta akan diberikan kefahaman mengenai pengurusan bakat dan pelan penggantian secara teori dan praktikal dan seterusnya dapat membantu mereka mewujudkan dan melaksanakan pengurusan bakat dan pelan penggantian di organisasi masing -masing.

OBJEKTIF

o Mengenalpasti konsep dan kepentingan pengurusan bakat, kaedah-kaedah pengurusan bakat serta kekangan dalam Pengurusan Bakat
o Mengimplementasikan pengurusan bakat dan pelan penggantian di peringkat organisasi hingga berjaya
o Para peserta akan mengenalpasti jawatan-jawatan kritikal
o Memahami kepentingan Succession Planning
o Memahami pentingnya pelan penggantian untuk kejayaan organisasi.
o Membangunkan kepakaran dengan elemen utama dalam pelan penggantian
o Merangka dan membincangkan aspek pelan penggantian
o Membincangkan elemen pelan penggantian dalam konteks peranan, tanggungjawab, fungsi, skop dan penilaian.

ISI KANDUNGAN

Pengenalan Bakat
Mendefinisikan Pengurusan Bakat
Jenis Bakat
Kemahiran dan Pengetahuan

Mengurus Modal Insan Berkualiti Melalui Pengurusan Bakat
-Memahami Pengurusan Bakat
Untuk menarik dan mengekal bakat yang diingini melalu iurusan perlantikan yang sistematik, penempatan bersesuaian dengan kompetensi dan pengurusaan kerjaya terancang

Membangunkan Kompetensi Tenaga Kerja
Membangun kemahiran, ilmu dan etika kerja yang diperlukan melalui program-program latihan yang sistematik dan komprehensif berasaskaan keperluan. Mendalami model kitaran Pengurusan Bakat

Mengurus Prestasi, Pengiktirafan dan Ganjaran
Memotivasikan prestasi tinggi melalui pewujudan ekspektasi terhadap prestasi, penilaian keberhasilan, penetapan akauntabiliti dan penyediaan ganjaran dan pengiktirafan berdasarkan prestasi

Membentuk Budaya Kerja Berprestasi Tinggi
Membangun budaya kerja berorientasikan pelanggan, berfokuskan pencapaian dan keberhasilan dengan penerapan etika dan nilai murni serta mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif

Merangka Pelan Strategik
Meningkatkan kapasiti dan keupayaan yang dinamik melalui penambahbaikan struktur organisasi, skim perkhidmatan, sistem dan proses kerja bagi menangani cabaran semasa

Langkah Bagi Keberkesanan Pelan Penggantian
- Pengurusan Penilaian, Perancangan & Pembangunan
Secara umumnya, pelan penggantian merujuk kepada proses untuk mengenalpasti dan membangunkan sumber manusia, khususnya dalam kalangan kakitangan sesebuah organisasi bagi mengisi jawatan-jawatan utama dan kritikal organisasi tersebut.

Pelan penggantian memfokus kepada segolongan kakitangan yang berpotensi untuk digilap bakat dan keupayaannya untuk mencapai visi sesebuah organisasi. Pelan penggantian memberi manfaat kepada individu yang berpotensi dari segi pengembangan kerjaya mereka.


PENUTUP

Di bawah program Pengurusan Bakat dan Pelan Penggantian ini, ia adalah jelas untuk memberi pemahaman cara sebenar menyediakan kumpulan pelapis dari kalangan warga kerja dalaman bagi memberi peluang kepada mereka untuk membina kerjaya dan meneruskan kesinambungan kecemerlangan pengurusan sesuatu organisasi.

Untuk tujuan tersebut, pemilihan dan pengambilan tenaga kerja baru lebih mengutamakan calon-calon yang mempamerkan kualiti kepimpinan masa depan, mempunyai daya pemikiran yang inovatif dan kompetitif, memiliki sikap toleransi dan mengutamakan pelanggan serta sanggup bertugas di mana-mana mengikut keperluan

Mudah-mudahan dengan berlangsungnya Kursus Pengurusan Bakat dan Pelan Penggantian ini dapat mencapai objektif dan matlamat sebenar yang telah dimuklumkan di bahagian objektif kursus. Ini sejurusnya dapat mencapai matlamat kerajaan untuk mengenalpasti bakat individu sehingga menjadi mapan seterusnya menerapkan keberhasilan dalam gerak kerja yang produktif dan efisien.

0 Response to "KURSUS PENGURUSAN BAKAT DAN PELAN PENGGANTIAN"

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails  JUMLAH PENGUNJUNG

  IKUT BLOG

  DAPATKAN SAYA REMAJA INOVATIF SEKARANG

  DAPATKAN SAYA REMAJA INOVATIF SEKARANG
  Dapatkan di kedai-kedai buku berhampiran atau boleh tempah melalui emel helmisuhaimi@gmail.com.

  MESSAGE

  ARTIKEL POPULAR

  Post Terbaru

  Komen Terkini